Archives

Quan Công

Quan Công

Quan Công danh tiếng lẫy lững
Anh hùng cái thế vẫy vùng chí trai
Chư hầu nể mặt khiếp oai
Tà ma ngoại đạo chẳng ai dám chường


Đại đao nguyên vốn sở trường
Tung hoành ngang dọc chém phường ác gian
Dẹp đi phiến loạn bạo tàn
Dân lành ngưỡng mộ tôn hàng thánh nhân

Advertisements

Thời xui vận bỉ

Thời xui vận bỉ

Khi thời hưng thịnh anh hùng vượng
đến lúc vận suy khiến thảm thương
làm sao cưỡng lại vì mệnh số
nuốt lệ ai bi cảnh đoạn trường

***

Thêm bạn bớt thù ( Ấn oán gian hồ nên cởi ko nên buộc )
Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà noí cho vừa lòng nhau

Oán ân là chuyện thường tình
anh hùng hào kiệt thật tình chẳng nên
lấy ân báo oán chỉ phiền
lòng thù hận oán nên kiên nha người

mặc ai xâm xiả xấu đời
riêng ta chỉ thích tâm thời nghiã nhân
nếu ai lấy oán trả ân
ta nên xa lánh kết thân làm gì

miễn lòng ngay thẳng xá chi
vaì lời xâm xiả làm gì được ta
nhẫn đi vui vẽ mọi nhà
ân đền oán giải tâm ta thanh nhàn

***

Làm sao cải lại mệnh trời !!!

Than thân trách phận để làm chi
khi mà mệnh số đã khắc ghi
hãy đành cam chịu đời lỡ vận
óan trách chi ai có ích gì

*** 

Tri âm tri kỷ

Dẫu cho cách mấy quan san
bao nhiêu sông nuí chẳng than xa gần
miễn sao giữ vững tình thân
muội đây huynh đó kết ân nghĩa tình 

***