Archives

” Anh hùng thua liệt nữ” lêu lêu mắc cở nè!

” Anh hùng thua liệt nữ” lêu lêu mắc cở nè!

Con hơn cha nhà có phước
con hơn mẹ nhớ làm phước nha con
anh hùng lo chuyện nước non
còn trang liệt nữ giỏi hơn mới tài 

Advertisements

Mặc ai nói ngã nói nghiêng

Mặc ai nói ngã nói nghiêng,
riêng mình vẫn vững như kiền ba chân !!!

Mặc ai châm biếm chê khen
riêng ta vẫn vững chẳng nghiêng ngã lòng
xin đừng xâm xĩa mắc công
khi ta đã quyết nguyện không đổi dời

***

Hữu xạ tự nhiên thơm

Thích thì cứ việc chưởi la
riêng ta chẳng phải kêu ca làm gì
làm người thật khó quá đi
chỉ vì danh lợi cố ghì ganh đua

phần ta chẳng ngại thắng thua,
im hơi lặng tiếng phân bua làm gì
miễn ai vui dạ thiệt chi
Tâm hiền nhẫn nhịn dịu đi bất hòa

***

Thơ võ thuật – ngẫu hứng

Danh nhân bất đắt dĩ 
 
Dẫu biết ai kia rất có tài 
riêng tôi cũng chẳng muốn mang tai 
ai kia gây hấn làm chi vậy 
tức tối làm chi cứ kéo dài

***

Múa riều qua mắt thợ  
 
Chẳng biết ai kia rất có tài  
nên muội lỡ dại mới mang tai  
lâm râm khấn vái xin tha thứ  
xin bái hai huynh bái dài dài 

 ***

Dẫu mang tai !!!

Chẳng biết ai kia rất có tài 
riêng ta đây lại há thua ai 
lời văn ngẫu hứng từ tâm phát  
nghiên mình đón nhận dẫu mang tai 
 
 *** 

Thử ai một chút tài 

Vẫn biết ai kia rất có tài
tiếc rằng ta chẳng ngán sợ ai
dù lòng không muốn tâm khiêu khích
dạ cũng thử ai một chút tài

  *** 

Thử anh tài !!!

Đừng tưởng ta đây rất có tài 
dương dương tự đắc sẽ mang tai 
anh thư liệt nữ nào hoảng sợ 
xuất khẩu thành thơ thử anh tài

*** 

Vẫn mang tai

Chớ nghĩ ta đây rất có tài 
Dương dương tự đắc chẳng sợ ai 
Tới khi gặp chuyện thì sẽ biết 
Xuất khẩu thành thơ vẫn mang tai

***

Chỉ trách trời 
 
dẫu biết rằng ta rất có tài 
chẳng may duyên số phải mang tai 
âm thầm chịu đựng đành cam phận 
chỉ trách trời sao nở sắp bày

***

Thiên ý 
 
Chẳng nghỉ rằng ta rất có tài 
nhưng vì thiên ý khiến tặng ai 
làm sao cưỡng lại vì duyên số 
tâm đức song sanh lẫn trí tài 
 
Thử tài 
 
Chẳng phải danh nhân cũng thử tài 
ngại gì danh tiếng sẽ mang tai 
nếu không luyện tâp làm sao giỏi 
há sợ chi ai ngại yểm tài ….. 

***
Thùng rỗng kêu to 
 
Dẫu biết rằng ta rất có tài 
nhưng lòng đâu muốn phải mang tai 
nên đành thầm lặn trong ký ức 
trí tài tâm đức chẳng dương oai

***
Thiên số    
 
dẫu biết rằng ta rất có tài  
chẳng may duyên số phải mang tai  
âm thầm chịu đựng đành cam phận  
chỉ trách trời sao nở sắp bày

***

Tự cao tự đại – ngạo mạng !!!

Thiên thời đã khéo sắp bày
nên mình mới có được duyên 
trên đời hiếm có cả hai
vừa tài vừa sắc khó ai sánh tày