Archives

Thiên tai – thiên số!!!

Thiên tai – thiên số!!!  Trận Bão Chan Chu  

Thiên tai ! thiên số khiến xui
phong ba bão táp trốn chui phương nào
mạng thuyền sóng dữ đánh vào
tan thành mãnh vụn người nhào vực sâu

đại dương! gào thét đêm thâu
làm sao chống đỡ nơi đâu bến bờ
cố bơi sao mãi dật dờ
toàn thân dã dượi bơ phờ tính sao?

Bão giông! biễn động sóng trào
ập từ trên xuống cuốn vào đại dương
xuôi tay mặc nước dẫn đường
làm sao cưỡng lại lo lường được đâu

Cuộc đời! sao lắm bể dâu
ra đi để lại khổ sầu con thơ
đàn con bé nhỏ dại khờ
làm sao sinh sống nương nhờ nơi đâu

lạy trời! thương tưởng đở đầu
ban ơn cứu trẽ van cầu ơn trên
khiến xui ai đó đứng lên
nuôi giùm trẽ dại tạc nguyền thâm ân

***

Advertisements