Home

Home

Kẻ sỹ

Ai là kẻ sỹ trên đời
ai người nhân đức xin lời lại đây
lại đây bàn chuyện đắp xây
cùng nhau dang rộng vòng tay giúp người

***

Trung-Hiếu-Lễ-Tín-Nghĩa

NHÂN             Hiếu
NGhĩa             Trung
Vẹn                   Trọn
Tình                 Đạo
NGời                đẹp

Đạo                   Luân
Lý                      Thường

Trung thời với chúa của ta
Hiếu thì trọn đạo với cha mẹ mình
Lễ nên cư xử chí tình
Tín ư không thể lờn khinh thất lời

Con ơi! hãy nhớ nhớ lời
Nghĩa thời nên trọn trọn đời ghi tâm
chớ vì danh lợi gian tham
tấm lòng nhân ái nên am hiểu tường

****************

Advertisements
This entry was posted on October 6, 2013, in About. Bookmark the permalink.