Thuốc võ tuyệt vời thoa hay uống

2420

Có ai mua toa thuốc rượu võ hông nè
Diệp Trường Phát, Diệp Bảo Sanh, Diệp Lệ Bích

Có ai mong muốn mua toa
tôi rao đem bán vài ba trăm đồng
dùng tiền giúp đỡ cộng đồng
góp công chung sức ước mong giúp đời

thương thay cũng một kiếp người
sao thiên đành đoạn tạo đời trái ngang
cô nhi kiếp sống lầm than
còn người khuyết tật lang thang chợ đời

mong sao thời thế đổi dơì
người ngươì chung sức ta thời giúp nhân
chẳng mong mình được báo ân
miễn sao ai được yên thân an lành

***

Thuốc võ tuyệt vời thoa hay uống 

Thuốc tôi chỉ bán không cho
thuốc tôi vưà uống vừa thoa vào người
thuốc tôi bán để giúp đời
xin đừng nài nỉ uổng lơì mà thôi

Dùng tiền giúp trẽ mồ côi
cùng người khuyết tật một đời khổ đau
những mong ai bớt khổ sầu
tai qua nạn khỏi khẩn cầu ơn trên

mong ai ý thức mua liền
khiến tôi bán đắc hốt tiền gởi đi
đến nơi cần đến ngại gì
tạo nên cơ hội đua thi giúp đời

***

Advertisements