Mặc ai nói ngã nói nghiêng

Mặc ai nói ngã nói nghiêng,
riêng mình vẫn vững như kiền ba chân !!!

Mặc ai châm biếm chê khen
riêng ta vẫn vững chẳng nghiêng ngã lòng
xin đừng xâm xĩa mắc công
khi ta đã quyết nguyện không đổi dời

***

Hữu xạ tự nhiên thơm

Thích thì cứ việc chưởi la
riêng ta chẳng phải kêu ca làm gì
làm người thật khó quá đi
chỉ vì danh lợi cố ghì ganh đua

phần ta chẳng ngại thắng thua,
im hơi lặng tiếng phân bua làm gì
miễn ai vui dạ thiệt chi
Tâm hiền nhẫn nhịn dịu đi bất hòa

***

Advertisements