Thiên thời !!!

11172115333185

Thiên thời

Chẳng dám nghênh ngang giữa đất trời
chỉ vì duyên số  khiến nên thôi
ung dung tiến bước lòng thư thái
trãi dạ dốc tâm bởi thiên thời

***

Advertisements